• Dane firmy

Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze przedsiębiorców, w Głównym Urzędzie Statystycznym, w Urzędzie Skarbowym:

  • KRS: 0000160451
  • NIP: 7820006270
  • REGON: 008406061

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 50000zł.

Dodatkowo posiadamy koncesje na sprzedaż środków ochrony roślin i nasion.